Search
Close this search box.

Save to Notion – The best Extension to create your own database

Jump to..

Câu chuyện bắt đầu bằng việc mình có xem được 1 video tên
“Làm thế nào để ghi nhớ mọi thứ?” của kênh Notion for Productivity, trong đó có đề cập tới việc take notes sao cho hiệu quả, khoa học và ít tốn thời gian nhất.

Đây cũng là một trong những thứ mình đã từng tốn rất nhiều thời gian trước kia, kiểu, đọc nhiều thứ hay ho, xong note tạm ra 1 thẻ notion, hoặc trên 1 phần mềm note nào đấy, xong… quên luôn, không bao giờ nhớ tới nó nữa; hoặc có nhớ thì cũng không biết tìm lại sao.

Và sau khi xem video này, mình nghĩ mình đã tìm ra được thêm 1 phương pháp giúp đỡ mình rất nhiều trong việc take notes/ research, đó là extension
 SAVE TO NOTION.

Related Posts

error: Content is protected !!