Search
Close this search box.

Xây dựng Second Brain của bạn với Notion

Trong thế giới ngày càng phức tạp, việc quản lý thông tin cá nhân trở nên cực kỳ quan trọng. Nhằm tăng năng suất cho cuộc sống của bạn, gần đây Second Brain là một khái niệm được giới thiệu & đang dần phổ biến về hệ thống giúp bạn tổ chức, lưu trữ và sử dụng hiệu quả các kiến thức và thông tin mà bạn thu thập hàng ngày.

error: Content is protected !!